Har du brug for at få lagret varer som er i transit – for eksempel på tørlager, køl eller frostlager – kan Hirtshals Stevedore ApS hjælpe. Hirtshals Stevedore ApS råder over mere end 19.000 kvm tørlager og en logistisk velorganiseret infrastruktur hørende til dette. Når du lader Hirtshals Stevedore ApS om at lagre og opbevare dit gods kan du således være sikker på at det ikke bliver væk – og at det er intakt når det atter skal lastes. Med hjælp ...